DeepWhite speelt op Bucket Rock 2015

DeepWhite zal op 3 januari deelnemen aan Bucket Rock. Dit benefit concert is ontstaan na de zomer hype van ALS waar veel mensen elkaar nomineerden om een emmer ijswater over zijn hoofd te gooien. Ook was deze hype overgeslagen naar de regionale bands in de regio. Nu willen muzikanten, muziek maken en geen emmen met ijsblokjes water over hun hoofd gooien. Na wat brainstormen kwam al snel een alternatief op tafel, Bucket Rock... Zes top bands uit de regio die voor het goede doel een avond gas geven en alle opbrengsten te gunste van het goede doel stellen. Het doel was snel gevonden gezien afgelopen jaar een tweetal muzikanten van bevriende bands een vreselijke ervaring hebben moet meemaken. De stichting vrienden van het Shopia heeft hun hierin fantastisch bijgestaan. Kaarten zijn te koop o.a. via www.qtickets.nl/bucketrock.

Bekijk de ROS-Drimmelen TV uitzending met live DeepWhite

​voor mobiele devices: http://ros-d.nl/bucking_rock_apple.html              voor windows: http://ros-d.nl/bucking_rock_windows.html